Rhieni

Gweithio gyda'n gilydd

Gan fod y Brifathrawes yn dysgu gofynir i chwi ffonio’r ysgol i wneud apwyntiad a byddwn yn eich creosawy am sgwrs pan mae hi’n ymarferol bosib.

Mae datblygiad addysgol eich plentyn yn dibynnu ar pa mor effeithiol ydy’r cyd-weithrediad rhwng yr Ysgol a’r cartref.

Mae hi’n broses sy’n gweithio y ddwy ffordd.

Disgwyliwn i’r rhieni dreulio amser yn darllen a helpu y plant gyda unrhyw waith cartref neu waith ychwanegol a drefnwyd gan yr ysgol er mwyn datblygu y plentyn ymhellach er llês yr unigolyn.

Mynediad i Ysgol Gynradd

line

estyn

Pecynnau Cinio Iach

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


line

Cynnig Gofal Plant Cymru

Cynnig Gofal Plant Cymru

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


line

Adnoddau newydd i'r plant

Triathlon

Diolch yn fawr i Gymdeithas Rhieni Ysgol Sarn Bach am gyfrannu dros £6,000 i brynu adnoddau newydd i'r plant!

Cliciwch yma i weld y poster