Rhieni

Gweithio gyda'n gilydd

Gan fod y Brifathrawes yn dysgu gofynir i chwi ffonio’r ysgol i wneud apwyntiad a byddwn yn eich creosawy am sgwrs pan mae hi’n ymarferol bosib.

Mae datblygiad addysgol eich plentyn yn dibynnu ar pa mor effeithiol ydy’r cyd-weithrediad rhwng yr Ysgol a’r cartref.

Mae hi’n broses sy’n gweithio y ddwy ffordd.

Disgwyliwn i’r rhieni dreulio amser yn darllen a helpu y plant gyda unrhyw waith cartref neu waith ychwanegol a drefnwyd gan yr ysgol er mwyn datblygu y plentyn ymhellach er llês yr unigolyn.

Regata Pwllheli 2018 - cliciwch yma