Pwy di Pwy

Gweithio gyda'n gilydd

Rydym yn Ysgol Sarn Bach yn credu’n gryf mewn perthynas hapus ac iach rhwng yr ysgol a’r cartref.

Gobeithiwn feddwl y gallai unrhyw riant deimlo y gallai ddod i’r ysgol i fynegi unrhyw bryder ynglyn ag addysg neu hapusrwydd eu plant.

Rydym yn gofalu am unigolion mwyaf gwerthfawr yn y byd i’r rhieni.