Pwy di Pwy

Staff yr Ysgol

Staff Dysgu:  
Pennaeth Mrs Nina Williams
   
Athrawon Cyfnod Sylfaen Mrs Nina Williams , Ms Nia Tecwyn Jones
   
Athrawson CA2 Ms Delyth Wyn Jones, Mrs Nina Williams
   
Uwch gymhorthydd Mrs Annwen Jones
   
Cymhorthydd Ms Sioned Roberts
   
Cymhorthyd Addysg Arbennig Mrs Tania Hughes Jone
   
Athrawes Gerdd Ms Mandy Morfudd Williams
   
Cogyddes Ms Marina Jones
   
Cynorthwywraig Mrs Carys Ellis
   
Cymorthyddion Cinio Mrs Caryl Williams a Mrs Non Crowther
   
Gofalwr Mr Meical Rowlands