Cyngor Ysgol

Ysgol Sarn Bach

Bydd y disgyblion yn ethol aelodau o’r Cyngor Ysgol yn flynyddol. Eu gwaith yw sicrhau bod llais y plentyn yn cael ei glywed a’i weithredu arno.

Yn Ysgol Sarn Bach mae’r disgyblion yn cael cyfle i:

• Cynnig syniadau ar sut i wella eu hamgylchfyd dysgu.
• Rhoi barn a sylwadau am fywyd yr ysgol.
• Rhoid cyfle i ddisgyblion gyfranu at wneud yr ysgol yn le hapusach.