Menter a Busnes

Ysgol Sarn Bach

Mae’r Ysgol yn annog y disgyblion i gymeryd rhan mewn gweithgareddau mentergarwch. Mae’r disgyblion wedi cael cyfle i gyd-weithio a chreu busnes er mwyn gwneud elw o werthu ‘smwddis’. Caiff y disgyblion brofiadau o hysbysebu, costio nwyddau, gwerthu a chyfrifo’r elw. Rydym yn manteisio ar bob cyfle i gael aelodau o fusesau lleol i gyd-weithio a’r ysgol er mwyn rhoi profiadau real i’r disgyblion o fyd busnes. Maent yn defnyddio elw o un fenter i ddatblygu menter arall.

Cynnyrch Nadolig

Fe wnaeth ‘Mentro’ cwmni busnes yr ysgol elw o £70 yn y Disco Nadolig. Gwerthwyd lawer o cynnyrch nadolig. Diolch i chi gyd am eich cefnogaeth.

christmas products