Llwyddiannau’r Plant

Da iawn chi blant!

athletau

Athletau


Bu’r Tim athletau yr ysgol yn llwyddiannus a chael cystadlu yn ail rownd athletau Ysgolion Gwynedd.

line
pel-rwyd

Pel-rwyd


Daeth y tim pel-rwyd yn drydydd yng Nghystadleuaeth Pel-rwyd Ysgolion Dwyfor.

line

tim y gala nofio
plant
Tim Gala Nofio Dwyfor
Gala Nofio - enillwyr unigol
line
parti unsain yr urdd
 
Parti Unsain yr Urdd