Llywodraethwyr

Llywodraethwyr yr Ysgol 2014/15

Cadeirydd y Llywodraethwyr Mrs Gwenan Gruffydd
   
Awdurdod Addysg Lleol Mr John Brynmor Hughes
   
Awdurdod Is:  
Cyngor Cymuned Mr Robert M Jones
   
Rhieni: Mr. Robin Owen
  Mrs Llinos Owen
  Ms J Pierce
   
Cymunedol: Mrs Gwenan Gruffydd
   
Athrawon: Ms. Mair Depledge
Staff Dysgu: Ms Nia Tecwyn Jones
Staff Ategol: Ms Sioned Roberts
   
Pennaeth: Mrs Nina Williams
   
Cyfetholedig: Mrs Rhian Hughes
   
Clerc: Mrs. Annwen Jones