Llywodraethwyr

Llywodraethwyr yr Ysgol 2018/19

Cadeirydd y Llywodraethwyr Mr Robin Owen
   
Awdurdod Addysg Lleol Mr John Brynmor Hughes
  Mrs Gwenan Gruffydd
   
Awdurdod Is:  
Cyngor Cymuned Mr Robert M Jones
   
Rhieni: Ms Jocelyn Pierce
  Mrs Llinos Owen
   
Cymunedol: Mrs Gwenan Gruffydd
   
Athrawon: Ms. Delyth Jones
Staff Dysgu: Ms Nia Tecwyn Jones
Staff Ategol:  
   
Pennaeth: Mrs Nina Williams
   
Cyfetholedig: Mr Bryn Jones
   
Clerc: Mrs. Annwen Jones