Llywodraethwyr

Llywodraethwyr yr Ysgol 2020/21

Cadeirydd y Llywodraethwyr Mr Robin Owen
   
Awdurdod Addysg Lleol John Brynmor Hughes (Is-gadeirydd)
  Mrs Gwenan Gruffydd
   
Awdurdod Is:  
Cyngor Cymuned Mr Robert M Jones
   
Rhieni: Ms Jocelyn Pierce
  Mrs Llinos Owen
   
Cymunedol: Mrs Gwenan Gruffydd
   
Athrawon: Ms Delyth Wyn Jones
Staff Dysgu: Ms Nia Tecwyn Jones
Staff Ategol:  
   
Pennaeth: Mrs Nina Williams
   
Cyfetholedig: Mr Bryn Jones
  Miss Lona Roberts
   
Clerc: Mrs. Annwen Jones