Llywodraethwyr

Llywodraethwyr yr Ysgol 2014/15

Cadeirydd y Llywodraethwyr Mrs Gwenan Gruffydd
   
Awdurdod Addysg Lleol Cllr J. B. Hughes (Is-gadeirydd)
   
Awdurdod Is:  
Cyngor Cymuned Mr. Robert Morris Jones
   
Rhieni: Mr. Robin Owen
  Mrs. Meinir Hughes
  Ms. Jocelyn Pierce
   
Athrawon: Ms. Mair Depledge
Staff Ategol: Miss Sioned Roberts
   
Pennaeth: Mrs Bethan Prys Jones
   
Cyfetholedig: Mr. Conrad Davies
  Mrs. Rhian Hughes
   
Clerc: Mrs. Annwen Jones