Grantiau

 

Grant Amddifadedd Disgyblion

Mae’r llywodraeth Cymru yn rhoi grantiau i bob ysgol ar gyfer helpu plant sy’n dioddef o unrhyw amddifadedd o fewn eu haddysg.

Mae Ysgol Sarn Bach yn derbyn £3,672 y flwyddyn a rydym yn gwario’r arian i gyfrannu at gyflogi cymorthydd i weithio gyda’r disgyblion i ddatblygu mathemateg a iaith.