Albwm

Lluniau Diweddar

cinio dolig

Cinio Nadolig 2023
cliciwch yma i weld mwy o luniaus Cinio Nadolig 2023

Trip Nadolig 2

Trip Nadolig
cliciwch yma i weld mwy o luniau Trip Nadolig

canu

Canu'r Anthem
cliciwch yma i weld mwy o luniau Canu'r Anthem

pili palas

Pili Palas 2023


cliciwch yma i weld mwy o luniau Pili Palas 2023

plas menai

Plas Menai 2023


cliciwch yma i weld mwy o luniau Plas Menai 2023

pel droed

Pel Droed 2023


cliciwch yma i weld mwy o luniau Pel Droed 2023

parti

Parti Nadolig yr Urdd


cliciwch yma i weld mwy o luniau Parti Nadolig yr Urdd

mabolgampau

Mabolgampau 2023


cliciwch yma i weld mwy o luniau Mabolgampau 2023

eisteddfod

Eisteddfod 2023


cliciwch yma i weld mwy o luniau Eistedffod 2023

nia williams

Gwasanaeth Nia Williams


cliciwch yma i weld mwy o luniau Gwasanaeth Nia Williams

gair mewn gwlan

Prosiect Gair mewn Gwlan 2023

 


cliciwch yma i weld mwy o luniau Prosiect Gair mewn Gwlan 2023

drama

Gweithdy Drama Hydref 2023

 


cliciwch yma i weld mwy o luniau Gweithdy Drama

dawnsio

Dawns i Bawb 2023

 


cliciwch yma i weld mwy o luniau Dawns i Bawb

garddio

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

 


cliciwch yma i weld mwy o luniau Clwb Garddio

cerdd

Gweithdy Cerddoriaeth

 


cliciwch yma i weld mwy o luniau Gweithdy Cerddoriaeth

bore coffi

Bore Coffi Abersoch

 

cliciwch yma i weld mwy o luniau Bore coffi Abersoch

carolau

Canu Carolau yn Abersoch

 


cliciwch yma i weld mwy o luniau Canu Carolau yn Abersoch

Trip Nadolig 2022

Gweithgareddau Pasg

 

cliciwch yma i weld mwy o luniau Gweithgareddau Pasg

Trip Nadolig 2022

Clwb dal i fynd

 

cliciwch yma i weld mwy o luniau Clwb dal i fynd

Trip Nadolig 2022

Ymweliad Swyddog Tan

 

cliciwch yma i weld mwy o luniau Ymweliad Swyddog Tan

Trip Nadolig 2022

Ymweliad a fferm Ty Newydd Sarn Bach

 

cliciwch yma i weld mwy o luniau ymweliad fferm Ty Newydd Sarn Bach

Te Bach Twt 2023 - Hogyn hefo plat o scons

Te Bach Twt 2023

Mae disgyblion blwyddyn 5 yr ysgol wedi bod yn brysur yn ddiweddar yn trefnu te bach ar gyfer aelodau o`r gymuned leol. Mi oedd o`n brynhawn bach gwerth chweil a phawb wedi mwynhau ! Da iawn chi blant !

cliciwch yma i weld mwy o luniau Te Bach Twt 2023

Trip Ysgol Porth Fwr

Trip Nadolig 2022

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Band Gwasanaeth Cerdd

Trip Ysgol Porth Fwr

Cinio Nadolig 2022

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Band Gwasanaeth Cerdd

Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen

£110.73

Thank you very much!!

Trip Ysgol Porth Fwr

Rhyd Ddu Blwyddyn 3 a 4

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Trip Rhyd Ddu Blwyddyn 3 a 4

Trip Ysgol Porth Fwr

Band Gwasanaeth Cerdd

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Band Gwasanaeth Cerdd

Trip Ysgol Porth Fwr

Drama Pererindod i Ynys Enlli - Eglwys Llanbedrog

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Drama Pererindod i Ynys Enlli - Eglwys Llanbedrog

Trip Ysgol Porth Fwr

Helfa drysor traeth Machros

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Helfa drysor traeth Machros

Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2

Ymweliad Castell Penrhyn - Diwrnod Hawliau Plant

cliciwch yma i weld mwy o luniau o'r Ymweliad Castell Penrhyn

Trip Ysgol Porth Fwr

Taith Gerdded - Prosiect Enwau ar Fap

cliciwch yma i weld mwy o luniau o Taith Gerdded - Prosiect Enwau ar Fap

https://www.flickr.com/photos/195610615@N02/albums/72177720302894513

Parti Ffarwel Blwyddyn 6 Haf 2022

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Mabolgampau Haf 2022

Mabolgampau Haf 2022

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Clwb Dal i Fynd

Rhyd Ddu blynyddoedd 5 a 6

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Rhyd Ddu Blynyddoedd 3 a 4

Rhyd Ddu Blynyddoedd 3 a 4

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Clwb Dal i Fynd

Clwb Dal i Fynd Ysgol Sarn Bach

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Clwb Garddio

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Caffi Abersoch

Clwb Stwnj Ysgol Sarn Bach

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Y Cyfnod Sylfaen Haf 2022

Y Cyfnod Sylfaen Haf 2022

Datrys problem a datblygu sgiliau cydweithio wrth weithio allan sut i symud dwr o un lle i'r llall heb symud y bwced

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Caffi Abersoch

Caffi Abersoch

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Albwm Caffi Abersoch

Pel Droed Y Bala

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

cliciwch yma i weld mwy o luniau

Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr..

Fferm Cwningod 2022

cliciwch yma i weld mwy o luniau


Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr..

Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr, canolig a bach i`r tri mochyn bach

cliciwch yma i weld mwy o luniau


Trip Ysgol Porth Fwr

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

cliciwch yma i weld mwy o luniau


Parti Ffarwel Blwyddyn 6

Parti Ffarwel Blwyddyn 6

cliciwch yma i weld mwy o luniau


Lluniau Ysgol Sarn Bach

mosaig o luniau