Llywodraethwyr

 

Cadeirydd Mr Robin Owen
   
Awdurdod Addysg Lleol Cyng John Brynmor Hughes
   
Is gadeirydd Mrs Gwenan Gruffydd
   
Cyngor Cymuned Mr Robert M Jones
   
Rheini Mrs Llinos Owen
  Mrs Sian Scott
   
Cyfetholedig  
Athrawon Mr Bryn Jones
  Miss Lona Roberts
  Ms Delyth Wyn Jones
   
Pennaeth Mrs Nina Williams
   
Clerc Mrs Annwen Mai Jones