CRhA

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae Cymdeithas Rieni weithgar iawn wedi sefydlu yn Ysgol Sarn Bach ac mae croeso i’r holl rieni gyd-weithio i ymgyrraedd at yr run nôd sef codi arian ar gyfer adnoddau ac addysg eu plant, dod i adnabod rhieni eraill ac i drafod pynciau addysgol.

Bydd yr Ysgrifenyddes Mrs Non Crowther yn cysylltu gyda chwi drwy lythyr i’ch hysbysu pryd fydd y cyfarfodydd.

Gobeithiwn fel ysgol weld y rhieni i gyd yn mynychu’r cyfarfodydd hyn.

 

Calan Gaeaf

plentyn

Cliciwch yma i weld mwy o luniau