Newyddion

plant

Pawen Lawen
Mae`r plant wedi casglu arian ar gyfer Plant mewn angen yr wythnos yma drwy dalu i wisgo dillad eu hunain a phyjamas heddiw yn ogystal a llenwi 33 pawen "Pydsey" Mwy...

Adnoddau newydd i'r plant
Diolch yn fawr i Gymdeithas Rhieni Ysgol Sarn Bach am gyfrannu dros £6,000 i brynu adnoddau newydd i'r plant! Mwy...

Croeso

Rydym yn croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Sarn Bach.Tra bydd eich plentyn dan ein gofal gwnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn hapus ac yn ddiogel ac yn cael y safon orau o addysg. Mwy…

Albwm

mosaig o luniau

Cliciwch yma i weld ein lluniau