Ysgol Iach

Rydym yn Ysgol Iach

tegell brwsio dannedd

 

Mae Ysgol Sarn Bach yn rhan o Cynllun Ysgol Iach Gwynedd ac yn gweithio ar gam 3 o’r Cynllun erbyn hyn.

Mae’r Cynllun yn galluogi’r i gyfrannu’n bositif atuag at Iechyd a Llês y disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu’r amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

line

Dewis Dŵr

llyfryn am ddewis dwr

Pam ei bod mor bwysig yfed dŵr?

Wrth yfed dwr mae eich canolbwyntiad yn gwella a ni fyddwch yn teimlo'n sychedig, yn flinedig nac yn flin.


Cofiwch eich poteli dŵr.

Cliciwch ar y lluniau i'w chwyddo

     
poster dwr poster dwr poster dwr

 

line

Golchi Dwylo

plant awards

Dyma ni yn gofalu am ein dwylo. Rhaid golchi’r dwylo yn iawn. Mae’r lamp yma yn dangos germau sydd heb eu golchi.

line

Gofalu am fabi

plentyn

Rydym ni wedi bod yn dysgu sut i ofalu am fabi newydd.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau