Ysgol Iach

Rydym yn Ysgol Iach

Diodydd Iach

mewn ysgolion cynradd

 

Byrbrydau Iach

mewn ysgolion cynradd

poster diodydd iach   Poster byrbrydau iach

Cliciwch yma i ddarllen fwy am ddiodydd iach

 

Cliciwch yma i ddarllen fwy am byrbrydau iach

line

estyn

Pecynnau Cinio Iach

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


line

Yr ysgol wedi llwyddo i dderbyn Cam 4 Cynllun Ysgolion Iach Gwynedd – nawr yn gweithio tuag at Cam 5.

line

Sioe Paid Cyffwrdd Dweud

plant plant plant


line

Tarian y Ddraig a PC Owen yn dysgu ni sut i gadw yn saff.

plant  


line

Dewis Dŵr

llyfryn am ddewis dwr

Pam ei bod mor bwysig yfed dŵr?

Wrth yfed dwr mae eich canolbwyntiad yn gwella a ni fyddwch yn teimlo'n sychedig, yn flinedig nac yn flin.


Cofiwch eich poteli dŵr.

Cliciwch ar y lluniau i'w chwyddo

     
poster dwr poster dwr poster dwr

 

line

Gofalu am fabi

plentyn

Rydym ni wedi bod yn dysgu sut i ofalu am fabi newydd.

 

Cliciwch yma i weld mwy o luniau