Plant

Plant prysur yw plant Ysgol Sarn Bach!

Croeso i Adran y Plant. Rhowch glic ar y linciau ar y chwith i gael gweld rhai o'r gweithgareddau yr ydym yn wneud yn yr ysgol.

line

Fy Llong Fach

 

line

Hei da ni`n mynd

 

line

Mr Blaidd

 

line

Rhyfeddodau

 

line

plant

Thema Tymor yma yn y Cyfnod Sylfaen yw Gwlad y Rwla. Mae’r plant wedi darllen llond Ogof o lyfrau difyr Cyfres Rwdlan.

Cliciwch yma i weld y lluniau

Gwaith Rala Rwdins yw peintio’r dail yn felyn, yn goch, yn frown ac yn oren.

Bu’r plant yn cyfri, dosbarthu a chreu graffiau gyda’r dail.

line

plant

Corwynt

Cawsom ni gorwynt ym Mhen Llyn hefyd!!

Bu’r plant yn cofonodi’r tywydd am wythnos.

Cliciwch yma i weld y lluniau!

line

golchi

Mae Rwdlan yn brysur yn golchi dillad. Rydym ni wedi bod yn ei helpu gyda twb, bwrdd sgwrio a doli bren.

Cliciwch yma i weld mwy o luniau!