Album

Recent Photos

Albwm Clwb Dal i Fynd

Clwb Dal i Fynd Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos

Albwm Clwb Garddio

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Clwb Stwnj Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos

Albwm Y Cyfnod Sylfaen Haf 2022

Y Cyfnod Sylfaen Haf 2022

Datrys problem a datblygu sgiliau cydweithio wrth weithio allan sut i symud dwr o un lle i`r llall heb symud y bwced

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Caffi Abersoch

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Pel Droed Y Bala

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

click here to see more photos

Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr..

Fferm Cwningod 2022

click here to see more photos


Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr..

Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr, canolig a bach i`r tri mochyn bach

click here to see more photos


Trip Ysgol Porth Fwr

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos


Parti Ffarwel Blwyddyn 6

Parti Ffarwel Blwyddyn 6

click here to see more photos


Sarn Bach Primary School Photos

mosaig o luniau