Album

Recent Photos

 

cinio dolig

Cinio Nadolig 2023
click here to see more photos Cinio Nadolig 2023

Trip Nadolig 2

Trip Nadolig
click here to see more photos Trip Nadolig

canu

Canu'r Anthem
click here to see more photos Canu'r Anthem

pili palas

Pili Palas 2023


click here to see more photos Pili Palas 2023

plas menai

Plas Menai 2023


click here to see more photos Plas Menai 2023

pel droed

Pel Droed 2023


click here to see more photos Pel Droed 2023

parti

Parti Nadolig yr Urdd


click here to see more photos Parti Nadolig yr Urdd

mabolgampau

Mabolgampau 2023


click here to see more photos Mabolgampau 2023

eisteddfod

Eisteddfod 2023


click here to see more photos Eistedffod 2023

nia williams

Gwasanaeth Nia Williams


click here to see more photos Gwasanaeth Nia Williams

gair mewn gwlan

Prosiect Gair mewn Gwlan 2023

 


click here to see more photos Prosiect Gair mewn Gwlan 2023

drama

Gweithdy Drama Hydref 2023

 


click here to see more photos Gweithdy Drama

dawnsio

Dawns i Bawb 2023

 


click here to see more photos Dawns i Bawb

garddio

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

 


click here to see more photos Clwb Garddio

cerdd

Gweithdy Cerddoriaeth

 


click here to see more photos Gweithdy Cerddoriaeth

bore coffi

Bore Coffi Abersoch

 


click here to see more photos Bore coffi Abersoch

carolau

Canu Carolau yn Abersoch

 


click here to see more photos Canu Carolau yn Abersoch

Trip Nadolig 2022

Gweithgareddau Pasg

 

click here to see more photos of Gweithgareddau Pasg

Trip Nadolig 2022

Clwb dal i fynd

 

click here to see more photos of Clwb dal i fynd

Trip Nadolig 2022

Ymweliad Swyddog Tan

 

click here to see more photos of Ymweliad Swyddog Tan

Trip Nadolig 2022

Ymweliad a fferm Ty Newydd Sarn Bach

 

click here to see more photos of fferm Ty Newydd Sarn Bach

Trip Nadolig 2022

2023 Afternoon Tea

Year 5 pupils have been busy lately arranging an afternoon tea for members of the local community. It was a lovely afternoon and everyone emjoyed ! Well done year 5 !

click here to see more photos of the 2023 Afternoon Tea

Trip Nadolig 2022

2022 Trip Nadolig

click here to see more photos of the 2022 Christmas Trip

Cinio Nadolig 2022

2022 Christmas Dinner

click here to see more photos of 2022 Christmas Dinner

Plant Mewn Angen

Plant Mewn Angen

£110.73

Diolch yn Fawr!!

Trip Nadolig 2022

2022 Trip Rhud Du

click here to see more photos of the Rhud Du Trip

Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2

Drama Pererindod i Ynys Enlli - Eglwys Llanbedrog

click here to see more photos of Drama Pererindod i Ynys Enlli - Eglwys Llanbedrog

Trip Ysgol Porth Fwr

Helfa drysor traeth Machros

click here to see more photos of Helfa drysor traeth Machros

Mabolgampau Cyfnod Allweddol 2

Ymweliad Castell Penrhyn - Diwrnod Hawliau Plant

click here to see more photos of Ymweliad Castell Penrhyn

Trip Ysgol Porth Fwr

Taith Gerdded - Prosiect Enwau ar Fap

click here to see more photos of Taith Gerdded - Prosiect Enwau ar Fap

https://www.flickr.com/photos/195610615@N02/albums/72177720302894513

Parti Ffarwel Blwyddyn 6 Haf 2022

click here to see more photos

Mabolgampau Haf 2022

Mabolgampau Haf 2022

click here to see more photos

Albwm Clwb Dal i Fynd

Rhyd Ddu blynyddoedd 5 a 6

click here to see more photos

Rhyd Ddu Blynyddoedd 3 a 4

Rhyd Ddu Blynyddoedd 3 a 4

click here to see more photos

Albwm Clwb Dal i Fynd

Clwb Dal i Fynd Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos

Albwm Clwb Garddio

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Clwb Stwnj Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos

Albwm Y Cyfnod Sylfaen Haf 2022

Y Cyfnod Sylfaen Haf 2022

Datrys problem a datblygu sgiliau cydweithio wrth weithio allan sut i symud dwr o un lle i`r llall heb symud y bwced

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Caffi Abersoch

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Pel Droed Y Bala

click here to see more photos

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

Pasg Y Cyfnod Sylfaen

click here to see more photos

Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr..

Fferm Cwningod 2022

click here to see more photos


Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr..

Cydweithio er mwyn adeiladu ty mawr, canolig a bach i`r tri mochyn bach

click here to see more photos


Trip Ysgol Porth Fwr

Clwb Garddio Ysgol Sarn Bach

click here to see more photos


Parti Ffarwel Blwyddyn 6

Parti Ffarwel Blwyddyn 6

click here to see more photos


Sarn Bach Primary School Photos

mosaig o luniau