Enterprise and Business

Sarn Bach Primary School

(Translation coming soon...)

Bu Carol o ffactri “Welsh Preserves” ymweld a disgyblion y Cyfnod Sylfaen er mwyn eu dysgu sut i wneud jam. Mae`r plant yn awyddus i wneud jam eu hunain a`i werthu i chi ! Maent yn dymuno defnyddio`r elw i brynu peli a llyfrau newydd!