Newyddion

plant

Gala Nofio
Dyma ein tim Gala Nofio ar gyfer 2019. Da iawn chi am gystaldu ac am nofio`n wych! Mwy...

Croeso

Rydym yn croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Sarn Bach.Tra bydd eich plentyn dan ein gofal gwnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn hapus ac yn ddiogel ac yn cael y safon orau o addysg. Mwy…

Albwm

mosaig o luniau

Cliciwch yma i weld ein lluniau