Newyddion

plant

Cyfnod Allweddol 2 - Blasu Jam
Bu Carol o gwmni "Welsh Preserves" yn ymweld a disgyblion y Cyfnod Sylfaen er mwyn dangos sut i wneud jam. Mwy...

Cyfnod Allweddol 2 - Astudio ac yn Adeiladu
Mae plant Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn astudio ac yn adeiladu pontydd eu hunain. Mwy...

Croeso

Rydym yn croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Sarn Bach.Tra bydd eich plentyn dan ein gofal gwnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn hapus ac yn ddiogel ac yn cael y safon orau o addysg. Mwy…

Albwm

mosaig o luniau

Cliciwch yma i weld ein lluniau