Newyddion

plant

Triathlon
Cafwyd diwrnod bendigedig eleni i gynnal ein Triathalon Blynyddol Mwy...

Gwibdaith Fferm y Foel
Gyda'r tywydd bendigedig yn parhau fe gafodd disgyblion y Cyfnod Sylfaen fynd ar daith i Fferm y Foel. Mwy...

Croeso

Rydym yn croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Sarn Bach.Tra bydd eich plentyn dan ein gofal gwnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn hapus ac yn ddiogel ac yn cael y safon orau o addysg. Mwy…

Menter a Busnes - cliciwch yna

Twitter