Newyddion

plant

Parti llefaru
Llongyfarchiadau mawr i barti llefaru Ysgol Sarn Bach am ddod yn 2il yn Eisteddfod daglylch yr Urdd yn ddiweddar. Mwy...

Diwrnod trwyn coch
Bu i ddisgyblion Ysgol Sarn Bach wisgo coch a dweud jocs ar ddiwrnod trwyn coch eleni. Mwy...

Croeso

Rydym yn croesawu chi a’ch plentyn i Ysgol Sarn Bach.Tra bydd eich plentyn dan ein gofal gwnawn ein gorau i sicrhau y bydd yn hapus ac yn ddiogel ac yn cael y safon orau o addysg. Mwy…

Albwm

mosaig o luniau

Cliciwch yma i weld ein lluniau