School Staff

 

Pennaeth Mrs Nina Williams
   
Athrawon Cyfnod Sylfaen Mrs Nina Williams
   
Athrawson CA2 Ms Delyth Wyn Jones, Mrs Bethan Evans
   
Uwch gymhorthydd Mrs Annwen Jones
   
Cymhorthydd Mrs Non Crowther, Mrs Carys Williams
   
Cymhorthydd Clerigol Mrs Annwen Jones
   
Cogyddes Mrs Bethan Wyn Davies
   
Cymhorthyddion Cinio Miss Angelina Else, Mrs Paula Roberts Morris
   
Glanhawr Mr Meical Rowlands