Who's Who

School Staff

Teaching Staff:  
Pennaeth Mrs Nina Williams
   
Athrawon Cyfnod Sylfaen Mrs Nina Williams
   
Athrawson CA2 Ms Delyth Wyn Jones, Mrs Bethan Evans
   
Uwch gymhorthydd Mrs Annwen Jones
   
Cymhorthydd Mrs Non Crowther
   
Cymhorthydd Clerigol Mrs Annwen Jones
   
Cogyddes Mrs Marina Jones
   
Cynorthwywraig Mrs Carys Jones
   
Cymhorthyddion Cinio Ms Angelina Else, Miss Angharad Martins
   
Glanhawr Mr Meical Rowlands