Who's Who

School Staff

Teaching Staff:  
Headteacher Mrs Nina Williams
   
Athrawon Cyfnod Sylfaen Mrs Nina Williams , Ms Nia Tecwyn Jones
   
KS2 Teacher Ms Delyth Wyn Jones, Mrs Nina Williams
   
Higher Level Teaching Assistant Mrs Annwen Jones
   
Cymhorthydd Ms Sioned Roberts
   
Cymhorthyd Addysg Arbennig Mrs Tania Hughes Jone
   
Athrawes Gerdd Ms Mandy Morfudd Williams
   
Cook Ms Marina Jones
   
Cynorthwywraig Mrs Carys Ellis
   
Cymorthyddion Cinio Mrs Caryl Williams a Mrs Non Crowther
   
Cleaner Mr Meical Rowlands