Computer Club

Developing computer skills

children(English coming soon)

Mae’r clwb cyfrifiaduron yn cyfarfod bob nos Fawrth.

Maent yn cael cyfle i greu pethau ar powerpoint, lluniau, creu posteri a ‘book creater’ ar yr Ipads a llawer mwy.

Click here to see more photos