Clwb Cwlwm

Clwb ar ôl Ysgol

 

Mae clwb ar ôl ysgol yn cael ei gynnal yn y neuadd o’r enw Clwb Cwlwm sy’n glwb gofrestredig ac yn cynnig amgylchedd cyfeillgar, cartrefol a diogel, i ofalu am blant rhwng 4 oed a 11 mlwydd oed.

Mae’r clwb ar gael i blant yr ardal rhwng 3.35– 5.30 o nos Lun i nos Wener.

 

 

gwaith celf

Gweithgareddau’r Clwb
Dawns, cyfrifiaduron, chwaraeon, celf a coginio.

Cliciwch ar y dolenni ar y chwith i gael mwy o wybodaeth.